Galeria Okno
W ramach pracowni plastycznej organizowane są dodatkowe zajęcia, warsztaty i prelekcje tematyczne do prowadzenia których zapraszani są specjaliści, pedagodzy, profesorowie szkół artystycznych, krytycy sztuki m.in. Marianna Michałowska, Natalia Osyra, Sławomir Kuszczak, Katarzyna Grabowska, Robert Znajomski, Paweł Flieger.

Zajęcia najczęściej odbywają się w pomieszczeniach galerii, w plenerze, jak również organizowane są warsztaty wyjazdowe.

Przykładowa tematyka warsztatów teoretyczno praktycznych:

"Architektura od starożytności po renesans"
"Architektura od baroku do współczesności"
"Malarstwo od starożytności do renesansu"
"Malarstwo od baroku do współczesności"
"Martwa natura - świat w miniaturze"
"Rysunek i perspektywa w martwej naturze"
"Małe formy graficzne"
"Detal architektoniczny"
"Rysunek studyjny postaci".......


Dodatkowo na warsztaty, zajęcia praktyczne i prelekcje tematyczne uzupełniające przerabiany materiał szkolny na wniosek nauczyciela prowadzącego, do galerii przychodzą uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich.

Tego typu działania włączają galerie, miejsce prezentacji sztuki do procesu kształcenia szkolnego oraz wyrabiają wśród dzieci i młodzieży potrzebę spontanicznego obcowania ze sztuką.
Created by Jasiewicz & Pieszczek