Galeria Okno
Amatorska
Komórka
Fotografii
Artystycznej - AKFA

(czwartki od godz. 16.00)

Przy Galerii od dłuższego czasu skupiona jest młodzież, która pragnie rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Poznaje rozmaite formy obrazowania fotograficznego, szuka drogi własnego rozwoju, poznaje techniki, szkoli warsztat, uzewnętrznia swoje emocje. Od powszechnie panującej opinii, iż fotografię cenimy przede wszystkim za jej walory dokumentacyjne i rejestracyjne wierząc w jej obiektywizm i rolę informacyjną, na zajęciach młodzież zostaje dodatkowo zapoznana z jej predyspozycjami kreacyjnymi, możliwościami manipulacji, spotęgowania ekspresji, czy wręcz odrealnienia przestrzeni. Bo przecież na bogaty język fotografii składa się zarówno to, co powstało jako produkt informacji i propagandy, to co wychodzi spod ręki amatorów, laborantów, z ośrodków naukowych, jak i dzieła artystów fotografów, którzy odwołują się do wrażliwości estetycznej.

Uczestnictwo w zajęciach daje dodatkowo możliwość przeżycia przygody ze sztuką, gdyż spotkania w gronie osób, które posiadają podobne zainteresowania pobudza do kreatywności.

Pracownia stale współpracuje z sekcją fotograficzną MIKADO we Frankfurcie, wspólnie organizując zajęcia i warsztaty. W swoim dorobku mamy wspólne wystawy, publikacje, uczestnictwo w wielu międzynarodowych projektach m.in

"Dwa światy pogranicze w obiektywie"
"Most, który łączy a nie dzieli - fotografia jako element dokumentacji i kreacji"
"Fotografia moje okno na świat"
"Przygoda ze sztuką - światłem i barwą malowane"
"Krok za krokiem - międzynarodowe warsztaty artystyczne"
"Sztuka jako indywidualny sposób wyrażania siebie"
"Poza aparatem"..........
Agnieszka Senacka i Arkadiusz Koniński zdobyli wyróżnienie w międzynarodowym konkursie pt."KOSMOS"
Kinga Kąkol zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie pt. "Kobieta"A dla internautów przykładowe tematy do realizacji, wyzwania dla ambitnych fotografów - swoje realizacje można przesyłać na adres: galeriaokino@smok.slubice.pl

 • Z perspektywy mrówki

 • Czarna dziura

 • Obraz w obrazie

 • Przestrzeń

 • Dziwne i ciekawe

 • Latać jak ptak

 • Gra

 • W rytm muzyki

 • Mówią o mnie.....

 • Światło i cień

 • Moja przestrzeń

 • Miłość
 • Created by Jasiewicz & Pieszczek